Industrieel steigerwerk

Op locatie Contitank in Farmsum wordt nieuwe isolatie aan de tanks aangebracht. Gjaltema verzorgt hiervoor het industrieel steigerwerk, inclusief opbouw en demontage. Voor het verticaal transport van het steigermateriaal is een bemande verreiker geleverd.

Gjaltema is al enkele decennia gespecialiseerd in industrieel steigerwerk. Ervaring, kennis en certificering is aanwezig, maar ook persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’S) zoals vonkvrij gereedschap, brand vertragende kleding en adembescherming. Voor meer informatie zie ook: Industrieel steigerwerk

Vakmanschap

Werken in de steigerbouw vereist kennis, kunde en vakmanschap. De Gjaltema Groep onderkent dit en investeert permanent in vakopleidingen. De opleidingen zijn niet alleen bedoeld om vakkennis bij te houden, maar ook om doorgroeimogelijkheden te bieden. Hier wordt enthousiast gebruik van gemaakt en de slagingspercentages zijn hoog.

Ook deze maand zijn weer verschillende cursussen gestart waaronder: Monteur Steigerbouw, Eerste Monteur en Voorman Steigerbouw. Op de foto van 8 april jl. staan medewerkers van Gjaltema die de vierdaagse cursus Monteur Steigerbouw op de vestiging in Leeuwarden volgen.

Plaatsen van gevelbekleding

Aan de Bedumerweg in Groningen wordt woontoren De Helix gerealiseerd. Dit imposante complex, waar 222 sociale huurwoningen in komen, zal bijna 68 meter hoog worden. Momenteel is de hoogte van de ruwbouw rond de 30 meter.

Gjaltema levert ondersteuningen en materieel en is betrokken bij het plaatsen van gevelbekleding. Hiervoor is veel hefvermogen nodig en voldoende werkruimte op hoogte. Drie vakmensen moeten goed en veilig kunnen werken vanuit één werkbak. De inzet van een bemande verreiker maakt dat mogelijk.

Vanuit de werkbak (zie foto) worden de gevelelementen aan de woontoren bevestigd