Industrieel steigerwerk

Op locatie Contitank in Farmsum wordt nieuwe isolatie aan de tanks aangebracht. Gjaltema verzorgt hiervoor het industrieel steigerwerk, inclusief opbouw en demontage. Voor het verticaal transport van het steigermateriaal is een bemande verreiker geleverd.

Gjaltema is al enkele decennia gespecialiseerd in industrieel steigerwerk. Ervaring, kennis en certificering is aanwezig, maar ook persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’S) zoals vonkvrij gereedschap, brand vertragende kleding en adembescherming. Voor meer informatie zie ook: Industrieel steigerwerk