OVER ONS

Home > Over ons > Richtlijnen / Wetgeving

Richtlijnen / wetgeving


VCA
VCA certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen of bij installaties.

VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. VCA wordt algemeen erkend als industriestandaard.

Het VCA-systeem (het certificatieschema) voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Daardoor wordt internationale toepassing en eventueel wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd.

ISO 9001-2015
ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement.  ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagement systeem.

Certificeringen Gjaltema Groep
Veilig werken staat centraal. De bedrijven en vestigingen van de Gjaltema Groep voldoen aan de hoogste Europese veiligheids- en kwaliteitsnormen en arbeidsvoorschriften. Het materieel wordt jaarlijks extern gekeurd en is voorzien van alle certificeringen. VCA en ISO certificaten worden tijdig verlengd.

Kopie certificaten zijn te downloaden bij: Documenten