Restauratie Heilige Geestkerk

De Heilige Geestkerk in Heerenveen wordt uitvoerig gerestaureerd. Er is onder meer grondig gekeken naar het dak- en leiwerk. Gjaltema heeft het steigerwerk en een personen-/ goederenlift geleverd. Het steigerwerk is uitvoerig getekend en berekend. Zo diende er onder meer een oplossing te komen voor het plaatsen van het steigerwerk boven het dak van de romp van de kerk. Meer informatie: https://lnkd.in/g-7BUkQ