STEIGERBOUW

Home > Steigerbouw > Gevelsteigers

Gevelsteigers

De inzet van gevelsteigers, in alle soorten en maten, van aluminium of staal, kan veilig en kostenefficiënt aan Gjaltema worden uitbesteed. Ervaren adviseurs analyseren de werkpleksituatie of bouwplaats en bespreken passende oplossingen met de opdrachtgever.

Voor iedere gevel de juiste constructie

Bij de uitvoering wordt gewerkt met beproefde standaarden, waaronder Layher Allround en Layher Blitz systemen. Voor het ontwerpen van niet standaard geconfigureerde steigers gebruikt Gjaltema reken- en tekensoftware van Revit, Autocad, Archicad en SCIA. Alle constructies worden grondig doorgerekend en veilig opgeleverd.

Snelle levering

Steigermateriaal wordt snel en vakkundig op locatie geleverd. Indien nodig worden ook andere faciliteiten meegeleverd zoals rijplaten, stortkokers, tijdelijke behuizing of toiletten. De volledige bouwplaats inrichting kan door Gjaltema worden verzorgd.

Integrale samenwerking

Bij projectmatige opdrachten wordt integraal samengewerkt met de andere disciplines in de bouwsector, een en ander conform de werkmethodiek Bouw Informatie Model (BIM).

Veiligheid en kwaliteit

Montage en demontage wordt door gecertificeerde steigerbouwers uitgevoerd. Daarbij worden alle veiligheids- en kwaliteitsnormen in acht genomen. Voor aanvang van het werk wordt een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uitgevoerd. De veiligheid en de kwaliteit van het werk wordt dubbel gecheckt door een interne veiligheidskundige (HSE manager).

Kennis en kunde binnen handbereik

Gjaltema kan bogen op 40 jaren kennis en ervaring en is lid van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Lidmaatschap borgt de kwaliteitsnormen, stimuleert de innovatie en het kennisniveau, en voorziet in neutrale voorwaarden voor opdrachtgevers.