OVER ONS

ALGEMENE VOORWAARDEN

De Gjaltema Groep, verder te noemen Gjaltema, is lid van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). De doelstelling van de VSB is het verbeteren van de algehele maatschappelijke erkenning van het vakgebied ‘Werken op hoogte’. Daarbij vervult de VSB een objectieve positie met betrekking tot de steigerbouw, het werken met arbeidsmiddelen ten behoeve van het werken op hoogte, betonbekistingen en ondersteuningen.

Van toepassing verklaring
Gjaltema conformeert zich aan de algemene voorwaarden van de VSB. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en bij alle rechtsverhoudingen tussen Gjaltema en cliënten en/of opdrachtgevers. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel  Noord-Nederland en Zuidwest-Nederland. Via de onderstaande links zijn de algemene voorwaarden in het Nederlands, Engels en Duits te lezen en/of te downloaden. Desgewenst worden de algemene voorwaarden kosteloos per post toegezonden.