Ga naar de inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN

De Gjaltema Groep, verder te noemen Gjaltema, is lid van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). De doelstelling van de VSB is het verbeteren van de algehele maatschappelijke erkenning van het vakgebied ‘Werken op hoogte’. Daarbij vervult de VSB een objectieve positie met betrekking tot de steigerbouw, het werken met arbeidsmiddelen ten behoeve van het werken op hoogte, betonbekistingen en ondersteuningen.

Gjaltema conformeert zich aan de algemene voorwaarden van de VSB. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en bij alle rechtsverhoudingen tussen Gjaltema en cliënten en/of opdrachtgevers. In aanvulling op de VSB voorwaarden heeft Gjaltema een Addendum privacy opgesteld waarin de verwerking van de persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt beschreven. Het addendum Privacy maakt onverbrekelijk deel uit van de algemene voorwaarden van de Gjaltema Groep.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel  Noord-Nederland en Zuidwest-Nederland. Desgewenst worden de algemene voorwaarden kosteloos per post toegezonden.