STEIGERBOUW

Home > Steigerbouw > Aardbevingsschades

Aardbevingsschades

De eerste besloten vennootschap van Gjaltema Groep is opgericht in 1979 in de stad Groningen. Het hoofdkantoor is er nog altijd gevestigd. Er is een grote verbondenheid met de stad en de ommelanden, zowel maatschappelijk als cultureel, en gedegen kennis van het gebied.

Daardoor is Gjaltema al direct in aanraking gekomen met de gevolgen van aardbevingen. Het verhelpen van de schades, maar ook het bouwkundig versterken en verduurzamen van gebouwen, vereisten een aangepaste inzet van steigers, ondersteuningen en materieel.

Gespecialiseerde vakmensen

De engineering en de werkmethodieken zijn hierop (door) ontwikkeld en afgestemd op de eisen van Centrum Veilig Wonen (CVW). Steigerbouwers van Gjaltema zijn volledig gecertificeerd en hebben trainingen gevolgd voor het predicaat ‘CVW erkende vakmensen’.

Gjaltema begrijpt dat aardbeving gerelateerde werkzaamheden zorgvuldig, veilig en met minimale overlast voor de betrokkenen afgehandeld moet worden. Alles wordt dan ook in het werk gesteld om (indirecte) opdrachtgevers goed te informeren en desgewenst volledig te ontzorgen.

Volledig ontzorgen

Steigermateriaal wordt snel en vakkundig op locatie geleverd. Indien nodig worden andere faciliteiten meegeleverd zoals rijplaten, stortkokers, tijdelijke behuizing of toiletten. De volledige bouwplaats inrichting kan aan Gjaltema worden uitbesteed.

Na afloop van het werk worden de constructies veilig gedemonteerd. Gjaltema beschikt over een eigen logistieke infrastructuur, waaronder bussen, vrachtauto’s en ervaren chauffeurs, zodat voor iedere locatie en iedere hoeveelheid materiaal snel het juiste transport geleverd kan worden.

Integrale samenwerking

Bij projectmatige opdrachten wordt integraal samengewerkt met de andere disciplines in de bouwsector, een en ander conform de werkmethodiek Bouw Informatie Model (BIM).

Veiligheid en kwaliteit

Bij de uitvoering wordt gewerkt met beproefde standaarden, waaronder Layher Allround en Layher Blitz systemen. Het ontwerpen van niet standaard geconfigureerde steigers gebeurt met reken- en tekensoftware van Revit, Autocad, Archicad en SCIA. Alle constructies worden grondig doorgerekend en veilig opgeleverd.

Montage en demontage gebeurt op locatie waarbij alle veiligheids- en kwaliteitsnormen in acht genomen worden. De steigerbouwers zijn uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en vertrouwd met het werken met aanvullende beschermingsmiddelen.

Voor aanvang van het werk wordt een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uitgevoerd. De veiligheid en de kwaliteit van het werk wordt dubbel gecheckt door een interne veiligheidskundige (HSE manager).

Kennis en kunde binnen handbereik

Gjaltema kan bogen op 40 jaren kennis en ervaring in de steigerbouw en is lid van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Lidmaatschap borgt de kwaliteitsnormen en voorziet in neutrale voorwaarden voor opdrachtgevers.