Op de oude locatie van het GAK-kantoor, midden in stadsdeel Paddepoel in Groningen, zijn door Plegt-Vos Vos twee slanke woontorens: Atlas & House of Groningen gebouwd.
Dit project is een gezamenlijke ontwikkeling van woningcorporatie Nijestee en MWPO.
Woontoren Atlas (van Nijestee) heeft plek voor 224 studenten. House of Groningen heeft 159 appartementen.

Gjaltema heeft de afgelopen 2 jaar voor beide torens, respectievelijk 50 en 70 meter hoog de 15.000 m2 steigerwerk verzorgd.

Door een prima samenwerking met het uitvoeringsteam van Plegt Vos zijn de steigerbouwwerkzaamheden door Gjaltema Steigers veilig en volgens planning uitgevoerd.